Tin tức sự kiện

Sáng nay 09/7/2014, HĐND tỉnh Cao Bằng  khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016  đã khai mạc Kỳ họp thứ 8. Theo chương trình, Kỳ họp sẽ xem xét toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; xem xét, thông qua một số nghị quyết do Ủy ban nhân dan tỉnh trình; miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2011-2016 và xem xét, thông qua một số vấn đề quan trọng khác.

.