Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 847
  • Trong tuần: 12 852
  • Tất cả: 1420822
  • Tất cả: 2960
Đăng nhập
Lượt xem: 615

Ngày 14/7/2022, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Mục tiêu của Đề án là nhằm tăng cường các giải pháp quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa hoạt động công chứng, bảo đảm phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 172/NQ-CP và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong công cuộc cải cách tư pháp. 

Theo đó, tỉnh Cao Bằng sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền về công chứng; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về công chứng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công chứng và hành nghề công chứng ở địa phương; tăng cường quản lý về tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, Hội công chứng viên tỉnh trong việc phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương./.

          Xem chi tiết văn bản tại đây:  QĐ 895 Quyết định phê duyệt ĐA quản lý công chứng.pdf

                                                                                                Hải Đường