CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
11386/SGDĐT-TCCB
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:
22515/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 26/08/2022
Lượt xem:
32439/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:
41597/SNN-PTNT
Ngày bắt đầu: 03/08/2022
Ngày kết thúc: 03/09/2022
Lượt xem:
51224/BQL-QLĐTQHXDTNMT
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
61173/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 02/08/2022
Ngày kết thúc: 17/08/2022
Lượt xem:
71586/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 27/08/2022
Lượt xem:
81745/SKHĐT-KTN
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 22/08/2022
Lượt xem:
91498/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 21/07/2022
Ngày kết thúc: 21/08/2022
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1912/UBND-BQLDA
Ngày bắt đầu: 27/07/2022
Ngày kết thúc: 11/08/2022
Lượt xem:
22304/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 05/08/2022
Lượt xem:
32192/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 21/07/2022
Ngày kết thúc: 03/08/2022
Lượt xem:
42243/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:
51656/SKHĐT-KTN
Ngày bắt đầu: 14/07/2022
Ngày kết thúc: 14/08/2022
Lượt xem:
62168/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
72163/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
8696/SVHTTDL-VP
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 08/08/2022
Lượt xem:
91504/UBND-BQL
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:
102036/CV-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:
11332/TTr-NV
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 04/08/2022
Lượt xem:
1220/CV-DMC
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:
131163/SXD-PTDT-QLN
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 28/07/2022
Lượt xem:
141485/SKHĐT-VP
Ngày bắt đầu: 27/06/2022
Ngày kết thúc: 27/07/2022
Lượt xem:
151962/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 27/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:
1637-CV-HL
Ngày bắt đầu: 22/06/2022
Ngày kết thúc: 07/07/2022
Lượt xem:
171364/UBND-QĐMB
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 05/07/2022
Lượt xem:
181774/STNMT-VP
Ngày bắt đầu: 13/06/2022
Ngày kết thúc: 13/07/2022
Lượt xem:
1909/CV-KS&ĐTNVN
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 21/06/2022
Lượt xem:
201648/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
211647/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 02/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
221620/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 16/06/2022
Lượt xem:
23Số 20/CV-336CB
Ngày bắt đầu: 30/05/2022
Ngày kết thúc: 30/06/2022
Lượt xem:
241056/STC-TCĐT
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:
25Số 1542 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 25/05/2022
Ngày kết thúc: 25/06/2022
Lượt xem:
2616/CV-HHCB
Ngày bắt đầu: 24/05/2022
Ngày kết thúc: 07/06/2022
Lượt xem:
27959/SNN-TT&CN
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 23/06/2022
Lượt xem:
281518/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 23/05/2022
Ngày kết thúc: 07/06/2022
Lượt xem:
29Số 36/CV-CT
Ngày bắt đầu: 18/05/2022
Ngày kết thúc: 18/06/2022
Lượt xem:
30Số 1028/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 17/05/2022
Ngày kết thúc: 17/06/2022
Lượt xem:
31Số 1376 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 11/06/2022
Lượt xem:
321377/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 11/05/2022
Ngày kết thúc: 26/05/2022
Lượt xem:
331348/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
34Số 1326 /STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 09/06/2022
Lượt xem:
351002/SKHĐT-ĐKKD
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 24/05/2022
Lượt xem:
361321/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 09/05/2022
Ngày kết thúc: 24/05/2022
Lượt xem:
371053/UBND-TH
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 30/05/2022
Lượt xem:
38789/SNN-CCTL
Ngày bắt đầu: 04/05/2022
Ngày kết thúc: 03/06/2022
Lượt xem:
39Số 1685/CAT-QLHC
Ngày bắt đầu: 29/04/2022
Ngày kết thúc: 29/05/2022
Lượt xem:
401248/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 29/04/2022
Ngày kết thúc: 14/05/2022
Lượt xem:
41855/STC-VP
Ngày bắt đầu: 28/04/2022
Ngày kết thúc: 28/05/2022
Lượt xem:
42Số 367/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 27/04/2022
Ngày kết thúc: 27/05/2022
Lượt xem:
431226/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 27/04/2022
Ngày kết thúc: 11/05/2022
Lượt xem:
44548/SLĐTBXH-BTXH
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 26/05/2022
Lượt xem:
45385/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 26/04/2022
Ngày kết thúc: 26/05/2022
Lượt xem:
46Số 1199/STNMT-KHTNN
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
47Số 828 /SNV-TG
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
481197/STNMT-BVMT
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:
49721/SNN-KL
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 20/05/2022
Lượt xem:
50540/SLĐTBXH-KHTC
Ngày bắt đầu: 22/04/2022
Ngày kết thúc: 22/05/2022
Lượt xem:
123456
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 204
  • Hôm nay: 8557
  • Trong tuần: 101 907
  • Tất cả: 12784180
  • Tất cả: 19931