Lượt xem: 258

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 công tác Văn phòng UBND tỉnh

Chiều ngày 28/7, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 công tác Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Trịnh Sỹ Tài - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các Chuyên viên khối nghiên cứu tổng hợp. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trịnh Sỹ Tài phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tổ chức thông qua kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng, các phòng ban, đơn vị trực thuộc; phân tích, đánh giá những khó khăn, hạn chế, tồn tại; thống nhất phương pháp, biện pháp khắc phục, triển khai thực hiện những tháng còn lại của năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện và theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu ban hành các văn bản giao nhiệm vụ và đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh… Văn phòng đã tiếp nhận 16.810 văn bản, tham mưu, ban hành 3.786 văn bản đi. Công tác tuyển dụng, điều động luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, nâng lương được thực hiện đúng theo quy định.

Tổ chức phục vụ tốt cuộc họp, hội nghị và làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh; các cuộc họp và làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với các đoàn khách của Chính phủ, các Bộ, ngành TƯ; đón tiếp bố trí ăn nghỉ chu đáo cho các đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh.

Đảm bảo duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đã đăng tải tuyên truyền được hơn 1.000 tin, bài, ảnh, tài liệu, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, song song với tuyên truyền các mục tiêu kép, các giải pháp, phương án để thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội góp phần nâng cao nhận thức, truyền tải thông tin chính thống của tỉnh, giúp Nhân dân hiểu, tin tưởng và ủng hộ các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

6 tháng cuối năm các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ban hành đối với các dự thảo văn bản được giao theo Chương trình công tác năm 2022 của tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư; chỉ đạo tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh; thẩm định trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tham mưu cho UBND tỉnh duy trì theo dõi việc áp dụng hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện các nội dung công việc liên quan để triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng). Tiếp tục thực hiện tốt việc nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định. Kịp thời công cố TTHC, danh mục TTHC áp dụng tại tỉnh và cập nhật TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật, công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị; Tăng cường giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4 theo tinh thần chỉ đạo của TƯ...

Kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, đồng chí yêu cầu các phòng ban của Văn phòng tiếp tục bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, Tỉnh ủy để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng, tích cực trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng về nội dung các nhiệm vụ đã được phân công theo từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan theo quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; rà soát, xây dựng lại, bổ sung các quy định, quy chế của cơ quan Văn phòng cho phù hợp, đúng quy định...

Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nhân dịp này, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho Tập thể Văn phòng UBND tỉnh và 02 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng năm 2021”; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021”; tặng danh hiệu cho 02 Tập thể lao động xuất sắc “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021”. Trao tặng Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 01 cá nhân.

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2021

nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Kim Cúc

 

THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 182
  • Hôm nay: 9805
  • Trong tuần: 103 155
  • Tất cả: 12785428
  • Tất cả: 21179