Lượt xem: 153

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 28/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ; Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ đồng chủ trì. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCĐ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên Tổ giúp việc BCĐ tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Dân tộc - Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

Lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh ủy báo cáo công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác tôn giáo 6 tháng cuối năm 2022

6 tháng đầu năm, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được công nhận cơ bản tuân thủ pháp luật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên BCĐ tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Các chức sắc, chức việc, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các lễ hội truyền thống của tôn giáo được tổ chức thuần túy, cơ bản theo nội dung chương trình đã đăng ký, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ kết quả, hạn chế, tình hình công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

6 tháng cuối năm, BCĐ công tác tôn giáo tỉnh tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/TW, ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo Hướng dẫn số 02-HD/BDVTW, ngày 29/6/2022 của Ban Dân vận Trung ương về xây dựng, quản lý và phát huy vai trò cốt cán đặc thù trong tôn giáo; ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác ngăn chặn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức đoàn công tác BCĐ công tác tôn giáo tỉnh và một số huyện đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về công tác tôn giáo ở một số tỉnh bạn; đoàn đại biểu dân tộc thiểu số ưu tú, tiêu biểu gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh bạn. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh mới tại cơ sở theo quy định của pháp luật; tổ chức thăm, động viên, chúc mừng chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo…

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị thành viên BCĐ, các cấp, ngành trực tiếp có liên quan luôn nắm chắc, dự báo sát tình hình. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, nhất là cấp huyện và cấp cơ sở, thông qua mặt trận, đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, trong đó có pháp luật về tôn giáo để nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường sức đề kháng từ người dân.

Tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo, tham mưu về công tác tôn giáo, nhất là cấp cơ sở và cấp huyện về kiến thức, kỹ năng tham mưu, kiến thức quản lý về công tác tôn giáo, hoạt động tôn giáo; công tác bồi dưỡng phải đặc biệt quan tâm, phải nâng cao chất lượng, chú trọng về nội dung, xác định trách nhiệm thật rõ đây là cơ hội để cải thiện tình hình, nâng cao năng lực để quản lý tốt hơn về tôn giáo trong tương lai cũng như trong hiện tại.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên BCĐ phụ trách địa bàn từ vấn đề nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, Thành phố; chủ động triển khai thực hiện các công việc để tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực sự ổn định, đồng hành với địa phương, cấp ủy, chính quyền, cộng đồng dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển tỉnh.

Theo Baocaobang.vn

THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 104
  • Hôm nay: 7836
  • Trong tuần: 101 186
  • Tất cả: 12783459
  • Tất cả: 19210