TIN TỨC SỰ KIỆN

Năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, kịch bản tăng trưởng cụ thể. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, hoạt động lưu thông hàng hóa và kinh doanh thương mại, giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 ước đạt 6.804 tỷ đồng, tăng 10,32% so với năm 2017, tăng 11,88% KH.


Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2018, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm, các nhà máy thủy điện hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần gia tăng sản lượng và giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu biểu như: Nhà máy thủy điện Mông Ân, Hoa Thám, Tiên Thành, Hòa thuận, Thân Giáp.


11 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 112 doanh nghiệp (DN) với số vốn đăng ký kinh doanh trên 496 tỷ 917 triệu đồng, nâng tổng số DN toàn tỉnh lên 1.410 DN với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 15.994 tỷ 277 triệu đồng.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 15/11 ước đạt thu hoạch được khoảng 26.661,3ha/26.709,4ha diện tích lúa, đạt 99,81% KH; 13.420,6ha/14.269,6ha diện tích ngô, đạt 94,05%KH; Cây đỗ tương thu hoạch được 2.519,2 ha, so với diện tích gieo trồng đạt 100% KH. Cây lạc thu hoạch được khoảng 1.614,2 ha so với diện tích gieo trồng đạt 100%KH...


Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tháng 11 ước đạt 577,880 tỷ đồng, tăng 8,58% so với thực hiện tháng 11 năm 2017, tăng 0,63% so với tháng trước. Ước thực hiện 11 tháng năm 2018, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ 5.903,5 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm 2017.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tháng 11 ước đạt 577,880 tỷ đồng, tăng 8,58% so với thực hiện tháng 11 năm 2017, tăng 0,63% so với tháng trước. Ước thực hiện 11 tháng năm 2018, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ 5.903,5 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm 2017.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 10 hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ nhìn chung ổn định, không có biến động lớn. Lưu thông hàng hoá trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra bình thường, các thành phần kinh tế kinh doanh thương mại cung cấp đủ nguồn hàng, đảm bảo chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; tổ chức cung ứng đầy đủ kịp thời mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng như nông sản thực phẩm nhìn chung ổn định.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 chủ yếu thu hoạch các cây trồng vụ mùa như: lúa, ngô, đỗ tương, lạc, khoai lang,... bà con tiếp tục chăm sóc một số cây trồng chưa chín đến độ thu hoạch.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4/2018 các địa phương đã tập trung chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018.

Trang