TIN TỨC SỰ KIỆN

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4/2018 các địa phương đã tập trung chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4/2018 các địa phương đã tập trung chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 ước đạt 334, 957 tỷ đồng, bằng 68,16% so với tháng trước, tăng 78,5% so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1.326,8 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 27,4 % kế hoạch năm.


Từ đầu năm đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 4,96%  so với cùng kỳ năm 2015.


Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/9/2016 đạt 8.169 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 8,2%.

Anh%20NH%203


Đến ngày 20/9, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý được 704 tỷ 067 triệu đồng, đạt 68% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2015.

na_lan_VTIB


Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2016 tăng 0,48% so với tháng 8; tăng 1,46% so với cùng kỳ năm 2015.

thuoc_LBWE

Nhóm háng thuốc - dịch vụ y tế có chỉ số giá ổn định.


 
 

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 tăng 13,02% so với tháng trước, bằng 12,38% so với cùng kỳ năm 2014.


Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 tăng 13,02% so với tháng trước, bằng 12,38% so với cùng kỳ năm 2014.

Trang