TIN TỨC SỰ KIỆN

Từ đầu năm đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 4,96%  so với cùng kỳ năm 2015.


Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/9/2016 đạt 8.169 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 8,2%.

Anh%20NH%203


Đến ngày 20/9, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý được 704 tỷ 067 triệu đồng, đạt 68% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2015.

na_lan_VTIB


Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2016 tăng 0,48% so với tháng 8; tăng 1,46% so với cùng kỳ năm 2015.

thuoc_LBWE

Nhóm háng thuốc - dịch vụ y tế có chỉ số giá ổn định.


 
 

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 tăng 13,02% so với tháng trước, bằng 12,38% so với cùng kỳ năm 2014.


Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 tăng 13,02% so với tháng trước, bằng 12,38% so với cùng kỳ năm 2014.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 4/2015 đạt 335,84 tỷ đồng, so với tháng 3 tăng 2,26%.


Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15/4/2015, toàn tỉnh cấy  được 2.978 ha lúa, bằng 99,28% so với cùng kỳ năm trước; diện tích ngô gieo trồng được 23.231 ha ngô, bằng 99,17%; 1.017 ha đậu tương, bằng 96,69%


Kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2015, ước đạt 4.320 nghìn USD, so với tháng trước giảm 14,26%. Tính chung kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 4 tháng, ước đạt 13.062,13 nghìn USD, bằng 1246,51% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khu vực kinh tế tư nhân đạt 6.099,83 nghìn USD

Trang