Đóng dấu búa kiểm lâm

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Đóng dấu búa kiểm lâm

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ rừng hoặc chủ gỗ nộp hồ sơ xin đóng búa kiểm lâm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm hoặc gửi theo đường bưu điện

* Bước 2. Hạt kiểm tra hồ sơ, xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định trước khi đóng búa kiểm lâm.

- Trường hộ hồ sơ hợp lệ tiến hành xác nhận đóng dấu búa theo quy định;

- Trường hợp khối lượng gỗ đo tính thực tế sai số vượt quá 15% so với khối lượng gỗ trong lý lịch khai báo với cơ quan Hải quan, thì yêu cầu chủ gỗ lập lại lý lịch gỗ trước khi đóng búa kiểm lâm. Nếu khối lượng gỗ vượt khối lượng được cơ quan có thẩm quyển cho phép thì yêu cầu chủ gỗ báo cáo cơ quan đã cho phép nhập khẩu gỗ giải quyết, khi được phép mới đóng búa kiểm lâm.

* Bước 3. Sau khi kiểm tra hồ sơ, xác minh xong đối tượng, nguồn gốc gỗ nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn chủ rừng hoặc chủ gỗ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc. Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ công chức kiểm lâm được giao nhiệm vụ tiến hành đóng búa kiểm lâm.

* Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm; 

- Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập;

- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.

* Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

           Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

            Không

Phí, lệ phí

         Không quy định

Kết quả của việc thực hiện TTHC

          Giấy xác nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

         Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

 

 

 

Mức độ: