Đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Trình tự thực hiện

           Bước 1: Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm không thuộc đối tượng cấp giấy phép hoạt động cơ sở in phải đăng ký hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, cơ sở in phải gửi tờ khai đăng ký hoạt động in cho Sở Thông tin và Truyền thông.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

          Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

           Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

           * Thành phần hồ sơ: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in

          * Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 

Thời hạn giải quyết

            05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông;

          - Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

            Xác nhận.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 14: Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

- Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

- Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in la-de(laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

- Có đủ điều kiện về an ninh- trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

           - Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

(Theo Điều 11, Nghị định 60/NĐ-CP Quy định về hoạt động in)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 14.doc32 KB

Mức độ: