Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

 

 

Trình tự thực hiện

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp 

Hồ sơ

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM);

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

- Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

- Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm trọng tài

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: