Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Trung tâm hòa giải thương mại hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đặt trụ sở.

- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy phép thành lập Trung tâm;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Trung tâm.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm hòa giải thương mại.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

Không quy định

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 05/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định cấp Giấy phép thành lập có hiệu lực hoặc trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có hiệu lực.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: