Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

 

 

Trình tự thực hiện

- Người có đủ tiêu chuẩn hoà giải viên thương mại muốn trở thành hoà giải thương mại vụ việc thì lập hồ sơ đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú, nơi người đó tạm trú nếu người đề nghị đăng ký là người nước ngoài.

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú, nơi người đó tạm trú nếu người đề nghị đăng ký là người nước ngoài xem xét, ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1- Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

 

2- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng sau đại học;

3- - Giấy tờ chứng minh đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc. Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thời  hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

- Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

Không quy định

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Ghi tên vào danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc và công bố danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Người đề nghị đăng ký phải có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: