Đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in

Trình tự thực hiện Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí mang tính đặc thù được đăng ký tự in biên lai thu phí, lệ phí
Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

+ Công văn đăng ký  Mẫu biên lai tự in.

+ Mẫu biên lai đăng lý tự in

+ Bản sao văn bản quy định đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong 10 ngày làm việc thực hiện kể từ ngày Cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận
Phí, lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu đăng ký sử dụng biên lai phí, lệ phí tự in
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

Pháp lênh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10;

Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu đăng ký sử dụng28 KB

Mức độ: