Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Trình tự thực hiện

            Bước 1: Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, cơ quan, tổ chức, cơ sở in phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng đến Sở Thông tin và Truyền thông.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

          Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu;

          - Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực ( nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát) giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, in và Phát hành cấp; giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;

          - Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

   05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông

          - Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Mẫu số 12 - Phụ lục: Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 07 - Phụ lục: Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 Không có

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

.

 

 

 

 

             

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 07.doc28.5 KB

Mức độ: