Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

 

Trình tự thực hiện

Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng đến Sở Thông in và Truyền thông sở tại.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

-        Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

-        Dịch vụ công trực tuyến;

-        Qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

- Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu;Số lượng : 01

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát) giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy; Số lượng: 01

- Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin Truyền Thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có thông tin

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: