Đăng ký tạm trú

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân đến Công an phường, xã, thị trấn nơi tạm trú để làm thủ tục đăng ký tạm trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ cán bộ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến bổ sung kịp thời.

Bước 3- Nhận sổ tạm trú tại trụ sở Công an phường, xã, thị trấn.

- Cán bộ cấp sổ tạm trú cho người đến nhận.

* Thời gian nhận sổ tạm trú: Từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

 

Hồ sơ

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu (đối với nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên);

- Giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/ND-CP (trừ trường hợp được chủ hộ khẩu có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp)

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

 Công an phường, xã, thị trấn

Kết quả thực hiện TTHC

- Sổ tạm trú

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01);

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (Mẫu HK02)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon HK01.doc78.5 KB
Microsoft Office document icon HK02.doc52.5 KB

Mức độ: