Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện

- Việc đăng ký tập sự được thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

- Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký tập sự nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo về việc đã ghi tên vào danh sách người tập sự của Sở Tư pháp hoặc văn bản thông báo về việc từ chối.

Phí, lệ phí

Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu TP-TSCC-01: Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng

(Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp )

Yêu cầu, điều kiện vè thực hiện TTHC

Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thuộc trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại Điều 13 của Luật công chứng;

- Người đang là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

(Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon tải mẫu đơn tại đây29 KB

Mức độ: