Đăng ký thường trú

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 Đăng ký thường trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ tại Công an huyện, thành phố để làm thủ tục đăng ký thường trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần)

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến bổ sung cho kịp thời

Bước 3- Nhận sổ hộ khẩu tại trụ sở Công an huyện, thành phố

- Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả sổ hộ khẩu cho người đến nhận kết quả.

* Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện Trực tiếp
Hồ sơ

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu (đối với nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên);

- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với trường hợp chuyển từ huyện, thành phố khác trong tỉnh, ngoài tỉnh đến)

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại và điều 6 Nghị định số: 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình)

Thời hạn giải quyết Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện TTHC Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện TTHC Công an huyện, thành phố 
Kết quả thực hiện TTHC Sổ hộ khẩu (hoặc ghi tên vào sổ hộ khẩu)
Phí, lệ phí Theo quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01)

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon HK01.doc78.5 KB
Microsoft Office document icon HK02.doc52.5 KB

Mức độ: