Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

      Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Trỉnh tự thực hiện

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (CDVNĐCNN) đề nghị đăng ký thường trú ở Việt Nam tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

- Xử lý hồ sơ

- Trả kết quả

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thời hạn giải quyết

- Trong vòng 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an tỉnh gửi hồ sơ kèm theo ý kiến nhận xét, đề xuất về Cục quản lý XNC

- Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý XNC xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Công an tỉnh để trả lời cho CDVNĐCNN

Hồ sơ

Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (TT01);

- Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)

- Bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (hoặc bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra đối chiếu)

- Bản sao một trong các giấy có giá trị chứng minh có Quốc tịch Việt Nam

- 03 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm

- Giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam

Cơ quan thực hiện TTHC

- Phòng Quản lý NXC Công an tỉnh

Đối tượng thực hiện TTHC

 

Công dân Việt Nam định cư nước ngoài

 

Kết quả thực hiện TTHC

Thẻ thường trú

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú (TT01);

- Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Dành cho CDVNĐCNN mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị về Việt Nam đăng ký thường trú

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu TT01.doc38.5 KB
Microsoft Office document icon Mẫu TT02.doc31.5 KB

Mức độ: