Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã)

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Trả kết quả:

+ Trường hợp được giải quyết đăng ký thường trú: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu,giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).

+ Trường hợp không giải quyết đăng ký thường trú: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết đăng ký thường trú và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

          Thời gian trả kết quả: theo ngày hẹn trên giấy biên nhận. 

 

 

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ : a) Bản khai nhân khẩu (HK01).

b) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02)

c)  Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)

d) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

đ) Một số trường hợp cụ thể hồ sơ quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

e) Sổ hộ khẩu (nếu có).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

92-Mẫu HK01-Bản khai nhân khẩu.doc

93-Mẫu HK02-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.doc

 

Phí, lệ phí

Mô tả

Mức lệ phí

- Phường thuộc địa bàn thành phố: 15.000đ/1 lần cấp.

- Xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện, thành phố: 7.000đ/1 lần cấp

 

(Miễn lệ phí đối với bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc).

 

 

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Sổ hộ khẩu (hoặc ghi tên vào sổ hộ khẩu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: