Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

 

Trình tự thực hiện

- Công ty gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký.

- Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, Cán bộ tiếp nhận trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 

 

Cách thức thực hiện

- Đăng ký trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

 - Đăng ký qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại  địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

- Đăng ký qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký qua Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ: https://caobang.vnptigate.vn

 

 

Hồ sơ

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục II -4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

• Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu mới(cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực);

• Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: Không

Lệ phí:

- Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp: 100.000đ/lần;

- Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại  địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng đối với từng trường hợp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

2. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;

3. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: