Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân/đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn.

 Bước 2: Hồ sơ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế hoạch để kiểm tra tính hợp lệ, hoàn thiện, xem xét và ký Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện.

 Bước 4: Cá nhân/đại diện hộ gia đình xuất trình giấy hẹn trả kết quả và lấy Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

 

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký: + Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; + Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập; + Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

Hộ kinh doanh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Phí: Không

Lệ phí: 30.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: