Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến (trừ trường hợp qua một cửa liên thông)

Trình tự thực hiện

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư… theo địa chỉ mới, Người nộp thuế phải đăng ký thuế tại Cơ quan thuế nơi Người nộp thuế chuyển đến.

+ Cơ quan thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà Người nộp thuế đã được cấp trước đó.

Cách thức thực hiện

 + Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế.

 + Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần  hồ sơ

- Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó)

 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao không yêu cầu chứng thực)

Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Người nộp thuế trong thời hạn 3ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế.

+ Mẫu số 09-MST: Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh.

Yêu cầu, điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

 + Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

 

Mức độ: