Đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBATGTQG ngày 31/1/2019 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về Năm ATGT 2019 với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, ngày 11/2/2019 Ban ATGT tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-BATGT đảm bảo trật tự, ATGT năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

IMG_0259

Triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

Theo đó, kế hoạch nêu rõ mục đích kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và xe mô tô, xe máy. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân. Giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018. Tiếp tục có các giải pháp phòng ngừa ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và các đô thị như: thành phố Cao Bằng, trung tâm các huyện lỵ, thị trấn, các điểm tổ chức lễ hội và các sự kiện lớn trong năm.

Ban ATGT tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm  trật tự ATGT ở các cấp từ tỉnh đến các huyện, Thành phố ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019. Các sở, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, Ban ATGT các huyện, Thành phố triển khai thực hiện.

Kim Cúc