Địa chỉ và danh sách liên hệ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh

I. Lãnh đạo UBND tỉnh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Hoàng Xuân Ánh

Chủ tịch

3.755.666

2

Nguyễn Bích Ngọc

Phó Chủ tịch

3.852.132

3

Nguyễn Trung Thảo

Phó Chủ tịch

3.852.134

4 Trịnh Hữu Khang Phó Chủ tịch 3.852.135

II. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Lê Hải Hòa

Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng

3.852.136

2

Lý Văn Kính

Phó Chánh Văn phòng

3.856.897

3

Lê Thị Nhung

Phó Chánh Văn phòng

3.855.433

4

Vũ Đức Chỉnh

Phó Chánh Văn phòng

3.958.116

5

Nguyễn Ngọc Thư

Phó Chánh Văn phòng

3.958.289

Các phòng trực thuộc Văn phòng

1- Phòng Kinh tế - Tổng hợp:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

 

 

3 852 138

2

Trần Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

3 950 268

3

Hồ Đình Toàn

Chuyên viên

3 853 032

4 Vũ Anh Tuấn Phó Trưởng phòng

3.828.199

5

Hà Thu Trang Chuyên viên  

2- Phòng Kinh tế:

STT Họ và tên Chức vụ

ĐTCQ

1

Chu Đức Quang

Trưởng phòng

3.852.737

2

Mã Văn Vịnh

Phó Trưởng phòng

3.852.737

3

Đàm Hải Triều

Phó Trưởng phòng

3.852.146

4

Hoàng Văn Khánh

Chuyên viên

3.852.957

5

Nông Trí Tuệ

Chuyên viên

3.852.155

6

Lưu Công Hữu

Phó Trưởng phòng

3.852.156

7

Nguyễn Thế Hoàn

Phó Trưởng phòng

3.852.146

8

Phạm Văn Trình Chuyên viên 3852957

3- Phòng Văn hoá – Xã hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Nông Quang Trung

Trưởng phòng

3.852.147

2

Phạm Hiến Giang

Phó Trưởng phòng

3.852.147

3

Trương Nha Trang

Phó Trưởng phòng

3.852.147

4

Tô Thị Trang

Chuyên Viên

3.852.147

4- Phòng Nội chính:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Nông Thị Hương

Phụ trách phòng

3.853.210

2

Linh Quang Luân

Phó Trưởng phòng

3.853.210

3

Nguyễn Hồng Dương

Chuyên viên

3.853.210

4

Hoàng Thị Ngọc Diệp

Chuyên viên

3.853.210

5- Ban Tiếp công dân:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Triệu Văn Rục

Phó Ban

3.854.089

2

Mã Lê Khanh

Phó Ban

3.854.722

3

Nông Văn Thăng

Chuyên viên

3.854.722

4

Lục Mai Dương

Chuyên viên

3.854.722

6- Phòng Hành chính - Tổ chức:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Hoàng Đức Hồng

Trưởng phòng

3.852.153

2

Hoàng Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

3.852.153

3

Lăng Thị Trang

Chuyên viên

3.852.139

4

Ngô Thị Thủy

Văn thư

5

Chu Thị Thuyên

Văn thư

6

Phan Thị Nhung

Văn thư

7

Nguyễn T. Hồng Minh

Lưu trữ

3.858.192

8

Hoàng Văn Vinh

Bảo vệ

3.852.142

9

Trực bảo vệ

 

3.852.142

10

LĐ đội công an B.Vệ

Trực 24/24

3.853.886

11

Số máy Fax

 

3.852.866

7- Phòng Quản trị - Tài vụ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1 Lưu Thị Thanh Huyền Trưởng phòng

3.950.396

2

Nông Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng

3.852.153

3

Bế Thị Nương

Kế toán

3.852.145

4

Lương Thị Tấm

Thủ quỹ

5

Lý Tú Oanh

Kế toán

6 Nguyễn Đức Thuận Kỹ thuật 3.852.153
7

Nông Minh Hùng

Lái xe

3.853.885

8

Nguyễn Lý Thư

Lái xe

9

Triệu Quang Thưởng

Lái xe

10

Hoàng Tuấn Mỹ

Lái xe

11

Nguyễn Thanh Hải

Lái xe

12

Ngô Văn Công

Lái xe

13

Tạ Hồng Hiệp

Lái xe

 

 

 

14

Ngọc T. Hồng Hạnh

Nhân viên

3.954.468

15

Dương T  Hồng Luân

Nhân viên

16

Lý Thị Hợp

Nhân viên

17

Triệu Thị Hoài

Nhân viên

8- Trung tâm Thông tin:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Lê Thành Lâm

Giám đốc

3.854.344

2

Lê Văn Lợi

Phó giám đốc

3.953.336

3

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

 

3.950.035

4

Vũ Minh Yến

Chuyên viên

5

Hoàng Phương Hảo

Chuyên viên

6

Đồng Thị Chúc

Chuyên viên

3.851.814

7

Vũ Thị Nga

Chuyên viên

8

Đào Vĩnh Hưng

Chuyên viên

3.851.812

9

Hoàng Văn Khôi

Kỹ thuật viên

10

Nông Thị Ái

Phóng viên

3.828.848

11

Nông Thị Thoa

Phóng viên

12

Hoàng Thị Liễu

Phóng viên

13

Triệu Thị Cúc

Phóng viên

9 - Nhà khách:

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Nhâm Văn Hoàn

Giám đốc

3.852.840

2

Hoàng Thị Làn

Phó Giám đốc

3.958.569

3

Đoàn Trọng Linh

Hành chính

3.852.241

4

Hoàng Thị Phương

Bán hàng

3.852.803

5

Lễ tân

 

3.851.023

6

Trực buồng

 

3.850.023

7

Nhà ăn

 

3.852.803

8

Thường trực bảo vệ

Bảo vệ

3.852.804

9

Số máy Fax

 

3.857.880

 

Website: 
http://www.caobang.gov.vn
Có website: