Đổi cấp. lại sổ tạm trú

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đổi cấp. lại sổ tạm trú

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ tại Công an phường, xã, thị trấn để làm thủ tục đổi, cấp lại tạm trú.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xác minh (nếu cần).

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ cán bộ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến bổ sung kịp thời.

Bước 3- Nhận sổ tạm trú tại trụ sở Công an phường, xã, thị trấn.

- Cán bộ cấp sổ tạm trú cho người đến nhận.

* Thời gian nhận sổ tạm trú: Từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

 

Hồ sơ

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Sổ tạm trú (đối với trường hợp sổ tạm trú bị hư hỏng hoặc hết thời hạn sử dụng).

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

 Công an phường, xã, thị trấn

 

Kết quả thực hiện TTHC

- Sổ tạm trú

Phí, lệ phí

Mức thu theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01);

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (Mẫu HK02)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon HK01.doc60.5 KB
Microsoft Office document icon HK02.doc52.5 KB

Mức độ: