Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ và đổi giấy phép lái xe cho cá nhân có nhu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995, gồm:

+ Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

+ Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam);

+ Hồ sơ gốc (nếu có).

- Hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 01/8/1995, gồm:

+ Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

+ Bản sao Quyết định ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1,A2,A3;

+ Bản sao giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam);

+ Hồ sơ gốc lái xe (nếu có).

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

          Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 19: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới; mức thu: 135.000 đồng/lần.

(Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

       Giấy phép lái xe

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995 còn thời hạn sử dụng.

- Giấy phép lái xe không quá thời hạn sử dụng theo quy định; không bị tẩy xóa, rách nát; còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc không có sự khác biệt về nhận dạng.

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 19.doc37 KB

Mức độ: