Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải.

Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái thẩm định hồ sơ:

- Đối với cá nhân có giấy phép lái xe mô tô của ngành giao thông vận tải bị hỏng có nhu cầu đổi, nếu còn hồ sơ gốc, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới;

- Đối với cá nhân có giấy phép lái xe ô tô:

+ Trong thời hạn 03 tháng, trước khi giấy phép lái xe hết hạn, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe được xét đổi giấy phép lái xe;

+ Cá nhân có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn, cá nhân có giấy phép lái xe bị hỏng được xét đổi giấy phép lái xe.

- Đối với cá nhân có giấy phép lái xe không do Sở Giao thông vận tải Cao Bằng quản lý và chưa có tên trên hệ thống cơ sở dữ liệu Trung ương thì phòng Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái tiến hành xác minh giấy phép lái xe đến Sở Giao thông vận tải quản lý giấy phép lái xe đó.

Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Cao Bằng.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng.

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (Trừ các đối tượng sau: Người có GPLX hạng A1, A2, A3; người có nhu cầu tách GPLX có thời hạn và không thời hạn)

- Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

- Đối với giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải Cao Bằng trực tiếp quản lý: không quá 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với giấy phép lái xe không do Sở Giao thông vận tải Cao Bằng trực tiếp quản lý: không quá 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và thực hiện xác minh Giấy phép lái xe xong.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

         Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 19: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

 (Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới; mức thu: 135.000 đồng/GPLX.

(Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính)

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

        Giấy phép lái xe

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Giấy phép lái xe phải có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý).

- Giấy phép lái xe được đổi trong các trường hợp sau:

+ Giấy phép lái xe bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

+ Giấy phép lái xe có thời gian thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; Giấy phép lái xe bị hỏng;

+ Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ được đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống;

+ Năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch so với năm sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh thư nhân dân..

(Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Phụ lục 19.doc37 KB

Mức độ: