Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) đối với các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt CTĐ,CTCT, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua “LLVT Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ Đại đội bộ binh 2, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra quân làm đường bê tông vào Trường THCS xã Dân Chủ 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiến hành CTĐ,CTCT cho đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, nắm chắc những hạn chế và đề xuất những nội dung cần tập huấn phù hợp với từng đối tượng và tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của các lực lượng; hướng trọng tâm vào việc nâng cao trình độ quản lý, năng lực chỉ huy và phương pháp tổ chức, nhất là đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Trong năm 2015 và 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ,CTCT cho gần 300 lượt cán bộ các cấp. Đến nay, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đều có kiến thức cơ bản, trình độ, năng lực chuyên môn và kỹ năng tiến hành CTĐ,CTCT đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.Hằng năm, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch CTĐ,CTCT, trong đó làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Theo đó, các đơn vị tăng cường quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ xây dựng quyết tâm, tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua với những nội dung thiết thực, cụ thể, hướng vào những khâu yếu, mặt yếu, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua kiểm tra kết thúc giai đoạn có 10/19 cơ quan, đơn vị đạt điểm giỏi.

 Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, năm 2016, toàn Đảng bộ và LLVT tỉnh có 92,88% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất, mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với phân công cá nhân phụ trách được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm, kết nạp Đảng cho 40 đồng chí, vượt 33,3% chỉ tiêu giao; phối hợp chỉ đạo tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đến nay tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 16,9%. Tiếp tục duy trì có hiệu quả chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đi vào nền nếp.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, ngày chính trị văn hoá tinh thần ở cơ sở; kịp thời cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các nội dung liên quan tới nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định hướng nhận thức cụ thể đối với mọi đối tượng. Làm tốt công tác đối thoại trực tiếp với chiến sỹ, qua đó giúp người chỉ huy nắm bắt được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ và những vấn đề nổi cộm, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bảo đảm phát huy dân chủ, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm, xây dựng đơn vị, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Công tác cán bộ được triển khai toàn diện, tập trung thực hiện mục tiêu giải quyết số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với việc điều động, bổ nhiệm, chuyển ra, đề bạt quân hàm, nâng lương bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng gian, giữ bí mật, chống các hoạt động xâm nhập, móc nối, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “LLVT Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng gắn trong các đợt huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn; hướng về những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng. Các đơn vị ra quân trên 5.000 ngày công làm mới 28,6 km đường bê tông nông thôn, nạo vét 24 km mương thủy lợi, vệ sinh 10,2 km đường làng ngõ xóm, sửa chữa 162 ngôi nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách quân đội và hậu phương quân đội; tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đến nay đã có quyết định chi trả 26.067 hồ sơ với tổng số tiền trên 89 tỷ đồng. Nộp Quân khu 6.225 hồ sơ và có 833 hồ sơ được chi trả với số tiền trên 1,6 tỷ đồng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; xây dựng 8 nhà tình nghĩa, tặng quà cho 1.020 đối tượng chính sách với số tiền trên 788 triệu đồng; cất bốc, quy tập 7 mộ liệt sỹ theo Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

 CTĐ,CTCT của LLVT tỉnh trong thời gian qua đã làm chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên từng bước được nâng lên rõ rệt. Chất lượng huấn luyện của các đối tượng những năm gần đây có sự chuyển biến vững chắc; 100% các khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu trở lên, trong đó nội dung giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật có 85 - 87% khá, giỏi.

Theo Baocaobang.vn