Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án, trọng tài.

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Luật 67/2014/QH13

     Nghị định 118/2015/NĐ-CP

     Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

 

 

Mức độ: