Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2- Công dân nộp hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu cho Công an huyện, thành phố để làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu hồ sơ đủ thủ tục cán bộ tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến bổ sung cho kịp thời

Bước 3- Nhận hồ sơ điều chỉnh thay đổi tại trụ sở Công an huyện, thành phố

Cán bộ trả kết quả, thu lệ phí

- Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Hồ sơ

- Sổ hộ khẩu

- Giấy tờ liên quan đến trường hợp cần điều chỉnh trong sổ hộ khẩu

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an huyện, thành phố

Kết quả thực hiện TTHC

Sổ Hộ khẩu đã được điều chỉnh

Phí, lệ phí

Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (mẫu HK02)

- Giấy chuyển hộ khẩu ( HK07)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon HK02.doc52.5 KB
Microsoft Office document icon HK07.doc46.5 KB

Mức độ: