Điều chỉnh quyết định số 1526/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng, về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, điều chỉnh từ 15 dự án đầu tư có sử dụng đất xuống còn 3 dự án gồm: Dự án phát triển đô thị số 8A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, diện tích 5,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến 51,8 tỷ; Dự án phát triển đô thị Nà Cáp – Dự án 3B, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, diện tích 6,46 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 59,7 tỷ; Dự án phát triển đô thị (Khu ở - Dịch vụ phức hợp Sông Bằng) – Dự án 3C, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, diện tích 9,9 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 91,5 tỷ.

Điều chỉnh hình thức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật của các dự án phát triển đô thị số 2A, 3A, 4A, 6A, 7A, 9A, 10A; Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa – Dự án B1; Dự án phát triển dô thị (Khu ở - dịch vụ Nà Cạn) – Dự án C1 sang hình thức đối tác công tư.

Các dự án phát triển đô thị số 1A,  5A, Khu đô thị Nà Khoáng sẽ được nghiên cứu xem xét triển khai khi có nhà đầu tư quan tâm.

KT

Các tin tức khác