Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

 

Trình tự thực hiện

        Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa nhận và trả kết quả tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

         Bước 2. Kiểm tra hồ sơ, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử.

          - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và trình UBND tỉnh điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức .

         - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật lại thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định.

 

Cách thức thực hiện

Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 

Hồ sơ

             Thành phần hồ sơ:

             Văn bản đề nghị trong đó có thông tin điều chỉnh và các tài liệu chứng minh về thông tin điều chỉnh kèm theo.

             Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

          - Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

           Không quy định.

 

Phí, lệ phí

           Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông tin được đưa lên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân tỉnh Cao Bằng.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Cá nhân khi có thay đổi, điều chỉnh các thông tin (đơn vị công tác, địa chỉ thường trú, nội dung giám định tư pháp xây dựng, các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan đến nội dung giám định tư pháp xây dựng); tổ chức khi có thay đổi, điều chỉnh các thông tin (tên tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ, nội dung giám định tư pháp xây dựng).

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

Mức độ: