Điều kiện bảo lưu điểm để xét tốt nghiệp THPT 2017

Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2017 quy định điều kiện để được bảo lưu điểm:

Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Chinhphu.vn

Các tin tức khác