Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Làm việc với hệ thống ngân hàng tỉnh

Chiều 4/10/2012, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông La Ngọc Thoáng, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bẳng, Hoàng Văn Thượng và Đinh Thị Mai Lan, đại biểu Quốc hội đã đến làm việc với hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các Ngân hàng trên địa bàn.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHNN tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức tốt công tác điều hòa, cung ứng tiền mặt, đảm bảo an toàn kho quỹ. Đến 30/9/2013, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn đạt 8.570 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, khối ngân hàng thương mại huy động 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng 28%; khối ngân hàng chính sách huy động 2.070 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3%. Tổng dư nợ cho vay 6.118 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và tỷ lệ nợ xấu chiếm 2%, tăng 1,2 % so với đầu năm. Trong đó, khối NHTM nợ xấu chiếm 2%, tăng 37% so với đầu năm; Khối ngân hàng CSXH nợ xấu chiếm 2,3%, tăng 71%. 

Các ngân hàng trên địa bàn thường xuyên, nỗ lực, tập trung nguồn vốn để chủ động đầu tư, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng sản xuất, đổi mới dây chuyền máy móc, thiết bị, công nghệ, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh. Các ngân hàng thường xuyên điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay đảm bảo đúng quy định. Đến nay, các ngân hàng trên địa bàn đã điều chỉnh lãi suất cho vay dưới 15%/năm. Công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra nội bộ được tăng cường.

Từ nay đến cuối năm, chi nhánh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tích cực khơi thông nguồn vốn, đáp ứng cho vay đối với mọi thành phẩn kinh tế; chú trọng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Tại buổi làm việc, đại diện các ngân hàng đề nghị đại biểu quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát việc tháo gỡ KK cho DN, giải ngân vốn đầu tư, công tác đấu thầu; thực hiện các chương trình phát triển KT – XH trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi làm việc với hệ thống ngân hàng trên địa bàn, ông La Ngọc Thoáng, Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh biểu dương các ngân hàng đã công khai, minh bạch các khoản nợ xấu. Đề nghị ngân hàng cần công khai lợi ích của việc đấu thầu vàng. Đồng cảm với đề nghị, đề xuất của các Ngân hàng, sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết… 

 Ngọc Minh