​Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá lạp hồ sơ về Chi cục Thủy sản (Phòng Thủy sản Sở NNVPTNT)

* Bước 2: Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, Phòng Thủy sản xem xét và hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định

* Bước 3: Nhận xét kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về Chi cục Thủy sản(Phòng Thủy sản- Sở NN và PTNT)

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp qua đường bưu điện

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký bè cá( theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này)

- Giấy tờ hợp pháp do Cơ quan có thẩm quyền cấp về Quyền sử dụng mặt nước, hoặc quyền thuê mặt nước đặt bè cá

- Sơ đồ vùng nước nới đặt bè cá

- Giấy cam kết đảm bảo các kiều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi thủy sản bằng bè cá

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng thủy sản- Sở Nông nghiệp và PTNT

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục số 5: Tờ khai đăng ký bè cá

Phí, lệ phí

- Cấp mới: 40.000/01 giấy;

- Cấp lại: 20.000/01 giấy

(thông tư số 230/2016-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ

- Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

 

 

 

Mức độ: