“Dân vận khéo” - nâng cao hiệu quả xây dựng NTM ở Nguyên Bình

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, huyện Nguyên Bình đã triển khai hiệu quả các nội dung đề ra, nhất là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhờ đó, đã giúp cho địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Đồng thời, đưa Nguyên Bình trở thành một trong huyện có tiêu chí đạt cao về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 
        
Nhân dân xã Minh Tâm (Nguyên Bình) làm đường bê tông nội đồng.    

Hằng năm, Đảng bộ huyện Nguyên Bình chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chương trình XDNTM đến đông đảo cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bám sát định hướng, mục tiêu của cấp trên, cán bộ ở cơ sở đã chú trọng tác phong dân vận: Trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu trong triển khai thực hiện, nên nhiều việc tưởng chừng không thể đã sớm được tháo gỡ, giải quyết thành công.

Ông Dương Mạc Hào, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm chia sẻ: Minh Tâm là xã được huyện chọn làm điểm thực hiện chương trình XDNTM. Gần 4 năm triển khai, đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí XDNTM. 5 tiêu chí còn lại xã đã và đang tiếp tục thực hiện. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 8.600 m2 đất; đóng góp trên 171 triệu đồng tiền mặt để xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông, mương thủy lợi. Trong quá trình thực hiện, có sự thống nhất từ trên xuống dưới, đảng viên nêu gương đi trước, quần chúng theo sau thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các đảng viên, cán bộ và nhân dân. Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã ngày càng phát triển và khởi sắc. Ngoài ra, xã phát huy vai trò dân chủ ở cơ sở và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Kim Tô Thanh Hoạt, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hơn 1.300 ngày công lao động, trên 30 triệu đồng tiền mặt xây dựng trên 10 tuyến đường nội đồng ở các xóm: Bản Um, Bắc Dài, Nà Dủ, Phai Khắt, Dòn Rù, Nà Viểng...; 3 nhà văn hoá xóm và cải tạo nâng cấp nhiều tuyến mương, đường nước sinh hoạt khác. Giải tỏa hành lang giao thông đúng quy chuẩn, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con giống, mùa vụ; chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn. Qua đó, một số xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện có nhiều tấm gương điển hình trong thực hiện chương trình XDNTM được tỉnh và huyện khen thưởng, như: ông Triệu Vần Chòi, xã Ca Thành hiến 2.350 m2 đất xây dựng trường học; bà Hà Thị Nghe, xã Minh Tâm ủng hộ hơn 100 triệu đồng để làm đường bê tông vào xóm, cho 7 gia đình cùng xóm vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 103 triệu đồng không tính lãi...

Do làm tốt công tác dân vận, việc thực hiện chương trình XDNTM trên địa bàn huyện có những kết quả quan trọng. Đến nay, 18/18  xã, thị trấn được phê duyệt Đồ án Quy hoạch XDNTM, có 15/18 xã được phê duyệt Đề án, đạt 83,3%. Các xã Minh Tâm đạt 14 tiêu chí; Tam Kim đạt 9 tiêu chí; Minh Thanh đạt 8 tiêu chí; 2 xã: Bắc Hợp, Lang Môn đạt 7 tiêu chí; 4 xã: Hoa Thám, Ca Thành, Thể Dục, Yên Lạc đạt 4 tiêu chí; 6 xã: Thái Học, Thịnh Vượng, Hưng Đạo, Quang Thành, Phan Thanh, Triệu Nguyên đạt 3 tiêu chí; 3 xã: Vũ Nông, Thành Công, Mai Long đạt 2 tiêu chí. Các tiêu chí đạt được chủ yếu là hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự, điện, công tác quy hoạch...

Đồng chí Bàn Hữu Nga, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Nguyên Bình cho biết: Xây dựng thành công nông thôn mới trong điều kiện KT - XH của huyện như hiện nay là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đoàn thể để chương trình ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ. Bám sát phương châm chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tập trung, chỉ đạo khối dân vận cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong XDNTM. Thông qua đó, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân, từng bước hoàn thành bộ tiêu chí XDNTM. Tuy mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu, nhưng với sự chung tay của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện trong thời gian tới sẽ đạt kết quả cao hơn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi chương trình XDNTM.  

 

Theo baocaobang.vn