5 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày 14/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Bế Triều, huyện Hòa An; xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình; xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng; xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Hà Quảng, Trùng Khánh chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng dẫn tại Công văn 431/HD-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng. UBND các huyện, các xã có tên trên có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo đủ điều kiện công nhận lại theo quy định; tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

D.L

Các tin tức khác