Báo cáo đánh giá 07 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; dự kiến kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

Số ký hiệu: 3079/BC-BCĐ
Ngày ban hành: 25/9/2017
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Lao động, Thương binh, Xã hội
Các văn bản khác