Báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm

Số ký hiệu: 2386/BC-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Ban ATGT
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác