Báo cáo Công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 3781/BC-UBND
Ngày ban hành: 19/11/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Các văn bản khác