Báo cáo Kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2018-2019, kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2019-2020 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Số ký hiệu: 2151/BC-UBND
Ngày ban hành: 21/06/2019
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác