Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Số ký hiệu: 147/BC-BCS
Ngày ban hành: 03/08/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác