Báo cáo Kết quả (sơ bộ) điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Cao Bằng năm 2018

Số ký hiệu: 3803/BC-UBND
Ngày ban hành: 20/11/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Lao động, Thương binh, Xã hội
Các văn bản khác