Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 05 tháng đầu năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 05 tháng đầu năm 2019

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1823.PDF373.29 KB