Báo cáo kết quả trao tặng lợn nái giống và tình hình phát triển đàn lợn nái giống do Nguyên Chủ tịch nước Công hòa XHCN Việt Nam - Trương Tấn Sang tặng nhân dân các huyện biên giới tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 3873/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác