Báo cáo kết quả xác định chỉ số Cải cách hành chính các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thành phố năm 2017

Đính kèmDung lượng
PDF icon Bao cao 208- Chi so CCHCnam 2017-tinh Cao Bang.pdf8.46 MB