Báo cáo phương án giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liên với đất

Số ký hiệu: 1795/BC-UBND
Ngày ban hành: 29/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác