Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Số ký hiệu: 1271/BC-UBND
Ngày ban hành: 10/5/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Các văn bản khác