Báo cáo Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác cuối năm 2018

Số ký hiệu: 1912/BC-UBND
Ngày ban hành: 26/6/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Các văn bản khác