Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 970.PDF20.59 MB