Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2108/BC-UBND
Ngày ban hành: 10/7/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Báo cáo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Các văn bản khác